Млади хора от община „Марица“ поемат контрола върху местната власт

Снимка:
В изпълнение на проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България, учредяват Младежки съвет Марица


В продължение на 10 месеца млади хора от община „Марица“  ще се обучават как да участват във формирането на политики и вземането на решения съвместно с местната администрация. Това стана възможно, след като  сдружение Земеделски младежки съюз спечели проект по Програмата за подкрепа на НПО в България, който е финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014. Стойността му е над 4700 евро.
Идеята на проекта е да се създаде организация, която да ангажира активните младежи от Неправителствените организации в община „Марица“ в това число местните читалища. Желанието на Земеделски младежки съюз е изграждането на работещ механизъм за обществен мониторинг на публичната администрация от страна на неправителствените организации чрез учредяване на „Младежки съвет Марица“, заяви мениджърът на проекта Йорданка Змиярова, зам.-председател на организацията. Това ще се постигне с провеждане на кръгли маси с участието на Неправителствени организации /НПО/ в община „Марица“, осъществяващи дейност в сферата на екологията, на работата с хора в неравностойно положение, както и в областта на интеграцията на ромите. В тях ще бъдат поканени и 19-те читалища като средища на младите хора от общината.
„Младежки съвет Марица“ ще заседава всеки месец, ще провежда мониторинг и ще дава напътствия на местните власти чрез присъствие на негови представители на заседанията на Общински съвет „Марица“ и създаването на предложения до местния парламент и до кмета. За целта активните младежи от Неправителствените организации в общината ще преминат предварително формално и неформално обучение, за да се запознаят с начина на работа на властите,  как могат да извършват гражданско наблюдение върху тях и да предлагат решения на наболели за  младежката общност проблеми. Младежите  от общината ще бъдат подготвени от експерти с дългогодишен опит в сферата на работата с неправителствените организации, публичната администрация и взаимодействието им. В хода на изпълнение на проекта ще бъдат организирани много срещи по населените места, а най-активните 40 младежи ще преминат обучение за „Младежки лидер“.


Земеделски младежки съюз като неправителствена  организация има за мисия да подпомага младите хора за решаването на проблемите и защита на правата им в градските и селските райони, без разлика на произход, раса и религия; както и да способства за изграждането, организационното, културното и образователно развитие на младите хора като личности и добри граждани на Република България.

Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Жълтини
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар