Поморие поема отпадните води на Сарафово

Снимка: Интернет

В момента се провеждат 72-часови проби за изправността на системата. Предстои издаване на разрешение за ползване и въвеждане на обекта в редовна експлоатация...

 

 

Община Бургас приключи изпълнението на проекта "Разширение на ВиК и ел. мрежи в кв. Сарафово, КПС с трафопост". Изградена е канално-помпена станция, в която постъпват отпадните води от канализационната мрежа на жилищния квартал. Чрез тласкател с дължина 5600 м. те се отвеждат в Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Поморие. Реализираният проект има изключително важно значение, както за жителите на Сарафово, така и за подобряване на екологичната обстановка в Бургаския залив. Досега канализацията на квартала се изливаше чрез дълбоководно заустване директно в Черно море и силно замърсяваше района. Обектът е на обща стойност 2 474 200 лв. Строителството стартира преди няколко години. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ отпусна на Община Бургас безвъзмездна помощ в размер на 500 000 лв. Проектът беше подкрепен и с около 700 000 лв. целево финансиране от републиканския бюджет. Останалите средства бяха осигурени от общинската хазна. През 2010 г. приключиха всички строително-монтажни работи. В момента се провеждат 72-часови проби за изправността на системата. Подготвени са всички документи, необходими на държавната приемателна комисия. Предстои издаване на разрешение за ползване и въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

 

23 юни 2010 г. /Община Бургас

 

 

Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Новини от Бургас и региона
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар