Сбират акционерите на “Слънчев бряг”АД

Снимка: Слънчев бряг
Насрочено е Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД. Регистрацията за участие започва от 10,30 ч.на 15 юни пред Главна дирекция...

Насрочено е редовното Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Слънчев бряг”АД. Регистрацията за участие в него започва от 10,30 ч.на 15 юни пред залата на Главна дирекция в курорта.Всички акционери са поканени да присъстват лично или чрез представители.Поканата е обнародвана в специализирания сайт x3news.comна 26.05.2010.

Куриозното в случая е,че организацията и документацията по събранието са извършени от Съвета на директорите,чийто председател е Младен Мутафчийски,а междувременно този борд беше подменен изцяло на извънредно  ОСА, състояло се на 4 май.

Проектът за дневен ред на ОСА включва 11 точки и подточки между които и одобряване на доклада на Одитния комитет на «Слънчев бряг»АД за 2009.За отбелязване е,че на първата официална пресконференция на новоизбрания съвет на директорите неговият председател Златко Димитров се изказа директно срещу съществуването на одитния комитет и заяви намерението на ръководството той да бъде закрит.Точка за промяна в проекта за дневен ред обаче няма.

Според основния доклад,към 31.12.2009, «Слънчев бряг»АД има само текущи задържения,като стойността на текущите активи е достатъчна,за да покрие текущите пасиви на дружеството.В същия доклад се посочва,че през 2009 дружеството не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.От встъпването си в длъжност на 12 май от новоизбрания борд периодично тиражират в медиите информация за съмнителни сделки на старото ръководство.То пък е включило точка в дневния ред за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2009.

По кои от точките ще се гласува  с «за» и «против» зависи от вота на представителя на държавата,респективно на МИЕТ,която притежава 75 % от капитала на дружеството,съставляващ 1 468 356 акции от всичките 1 957 808.

Началото на ОСА е обявено за 11,00 ч. на 15.06.2010.Предвижда се при липса на кворум то да се проведе след 14 дни,а именно-на на 29.06.2010 в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Максим МОМЧИЛОВ     

 

 

 

 

 

 

 

Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Новини от Бургас и региона
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар