НАП заплашва 20 000 фирми с дерегистрирация по ДДС

Снимка: Internet
Над 20 хиляди фирми от Бургаска, Ямболска и Сливенска област, регистрирани по Закон за данък добавена стойност, трябва да декларират пред ТД на НАП - Бургас до края на март 2010 година електронен адрес за кореспонденция, съобщават от Агенцията по приходите Бургас. Декларирането става пред съответните офиси за обслужване на приходната администрация в Бургас, Ямбол и Сливен по адрес на регистрация на фирмите и лицата...

Над 20 хиляди фирми от Бургаска, Ямболска и Сливенска област, регистрирани по Закон за данък добавена стойност, трябва да декларират пред ТД на НАП - Бургас до края на март 2010 година електронен адрес за кореспонденция, съобщават от Агенцията по приходите Бургас. Декларирането става пред съответните офиси за обслужване на приходната администрация в Бургас, Ямбол и Сливен по адрес на регистрация на фирмите и лицата. От началото на тази година посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП е част от изискванията за регистрация по ДДС. Промяната на електронния адрес ще се заявява пред Агенцията по вписванията или пред НАП в седемдневен срок. На тези дружества, които не посочат електронен адрес за кореспонденция с НАП, може да им бъде отказана регистрация или да бъдат дерегистрирани по Закона за данък добавена стойност.
От началото на 2010 г. се съкращават сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност. С промените в Закона за ДДС, които влязоха в сила на 1 януари, фирмите вече могат да приспадат ДДС в два последователни месеца, след което НАП трябва да възстанови данъка в срок от 30 дни. За закъснение, включително и при ревизия, НАП дължи лихва на дружеството. Досега фирмите бяха длъжни да приспадат данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне, в три поредни месеца. Ако след изтичането на този тримесечен период имаше остатък, то данъчните бяха длъжни да върнат ДДС-то в 45-дневен срок.
Още една промяна, която облекчава фирмите при контакта им с НАП влезе в сила от началото на 2010 г. От тази година дружествата имат право да упражнят правото си на данъчен кредит в 12 последователни месеца вместо досегашните 3 месеца. Тази промяна е свързана с прилагане на европейското право и решенията на Съда на Европейските общности. С въвеждането на 12-месечния срок за приспадане ще се спази принципът на ефективност, като с предложения срок няма да се затруднява практическото упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит.

 

21 януари 2010 г. /Медия инфо

 

Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Акцент
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар